ให้ความรู้คืนสู่สังคม กับโครงการทุนเรียนฟรีของ pbktutor.com

social-giveback

เงื่อนไขการรับทุน

เป็นนักเรียนที่ตั้งใจเรียน ประพฤติดี และทางบ้านมีปัญหาด้านการเงิน

สนใจรับทุนติดต่อได้ที่

@pbktutor